Priėmimo tvarka

LCC tarptautinis universitetas priima paraiškas iš visų tautybių ir religijų studentų, kurie nori mokytis ir gyventi tarptautinėje nuolat besimokančioje bendruomenėje. Dėl LCC misijos ir vizijos pirmenybė yra suteikiama studentams iš Rytų Europos ir NVS šalių.

Svarbios datos

 • Ankstyvasis dokumentų priėmimas –  sausio 30 d.
 • Vėlyvasis dokumentų priėmimas – balandžio 15 d.
 • Paskutinis dokuemntų priėmimas – birželio 30 d.

Paraiška

Paraiškos formą galite atsisiųsti arba užpildyti online. Kiekviena paraiška yra svarstoma individualiai, todėl prašome atsiųsti bet kokią papildomą informaciją apie save, kuri gali būti naudinga. LCC tarptautinis universitetas vartoja anglų kaip mokymo ir bendravimo kalbą, todėl labai svarbu, kad gautume įrodymą apie Jūsų anglų kalbos sklandumą. Norėdami įstoti, turite pateikti šiuos testų rezultatus. Šalia nurodyti stojimui reikalingi minimalūs pasiekimai.

 • TOEFL® ITP (Institutional Testing Program)* – 500 raštu
 • TOEFL® iBT (Internet Based Test) – 61 internetu
 • IELTS (International English Language Testing System) – 6.0
 • PTE ACADEMIC – 53
 • PTE General Test – Level 4
 • CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) – C
 • CAE (Cambridge Certificate of Advanced English) – C

* TOEFL ITP taip pat galite laikyti LCC tarptautiniame universitete (stojantiesiems iš ES šalių, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos). LCC institucinio TOEFL testo kaina (rezultatas galioja tik stojimui į LCC) yra 60 €. Kalbos reikalavimas gali būti atšauktas dėl šių priežasčių:

 1. Esate Didžiosios Britanijos, Airijos, Australijos, Kanados, Jungtinių Valstijų ar Naujosios Zelandijos pilietis.
 2. Pastaruosius du metus studijavote vienoje iš anksčiau išvardintų šalių ir turite gerus akademinius pažymius.
 3. Dalyvavote FLEX programoje.
 4. Baigsite ar esate baigę tarptautinio bakalaureato mokyklą.

Pažymos

Pateikite pažymą iš vidurinės mokyklos apie trijų paskutinių metų mokomuosius dalykus ir pažymius, vidurinės mokyklos atestatą arba universiteto diplomo priedą. 2016–2017 metais kandidatų pažymių vidutinis vidurkis buvo 8,29/10. Atkreipkite dėmesį, kad atestatą reikia pateikti prieš priimant jus į LCC tarptautinį universitetą. LCC tarptautinis universitetas turi teisę atšaukti priėmimo sprendimą, jeigu balai mokyklos atestate yra žymiai žemesni nei ankstesni pažymių vidurkiai arba jeigu kandidatas neišlaiko brandos egzaminų. Be to, jeigu jūsų pažymiai yra žemesni nei reikalaujama priimant į LCC tarptautinį universitetą, atestatas gali būti naudingas. Jeigu brandos egzamino rezultatai bus geresni nei ankstesni pažymiai, mes į tai atsižvelgsime.

Nuotrauka ir pasas

Pateikite dvi paso dydžio nuotraukas ir paso kopiją / kandidatai iš valstybių nepriklausančių ES turi pateikti Tarptautinį pasą.

Bendrasis priėmimas

LCC tarptautinis universitetas yra tos nuostatos, kad laikantis socialinio teisingumo principo aukštojo mokslo gali siekti visi, kurie to nori, o studijų kokybė matuojama ne pirmo kurso studentų stojamaisiais balais, o paties universiteto absolventų žiniomis ir gebėjimais. Tai yra, ne tiek svarbu, kokiais pažymiais moksleiviai išlaiko valstybinius egzaminus (mokyklų lygiai, kaip žinia, labai skiriasi), kiek svarbi yra jų motyvacija ir nusiteikimas studijuoti bei bendrieji gebėjimai.

Tačiau jeigu moksleivis nori studijuoti LCC bakalauro studijų programose ir dalyvauja bendrajame priėmime, jis privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
- stojantysis turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
- pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, privalo būti išlaikę bent vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.
- stojančiojo, konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.
- stojantysis privalo laikyti TOEFL stojamąjį testą stojamųjų egzaminų sesijos metu arba jau turėti galiojantį sertifikatą iš aukščiau pateiktų anglų kalbos testų.
-  stojantysis privalo atvykti į paskirtą motyvacinį pokalbį.

Stojimo tvarka

Nori studijuoti LCC? Atlik šiuos žingsnius:

1-01

Pateikti paraišką gali ČIA.