Kalėdinis video sveikinimas nuo LCC tarptautinio universiteto!

christmas

LCC linki jaukių švenčių ir linksmų, įdomių ir
kūrybiškų ateinančių metų!