Pamatiniai bruožai

Krikščioniškas

Atvirai deklaruojame, kad esame krikščioniškas universitetas. Ypatingą dėmesį skiriame tarnystei. Šiuo bruožu išskiriame iš kitų didžiųjų Lietuvos ir platesnio regiono universitetų.

Artes liberales

LCC yra artes liberales švietimo modeliu paremtas universitetas. Mūsų esminės vertybės: kritinis mąstymas, gebėjimas valdyti konfliktus, veiksminga komunikacija, krikščioniška pasaulėžiūra, platus ir integruotas išsilavinimas, tarnystės ir bendruomenės svarba. Artes liberales modelis suteikia platų požiūrį ir disciplinų pasirinkimą bei pabrėžia svarbą pačiam forumoti savo asmenybę.

Tarptautinis

Pabrėžiame savo tarptautinę tapatybę, nes tiek studentai, tiek dėstytojai atvyksta studijuoti ir dirbti iš daugelio šalių. Tai iš esmės daro įtaką dėstomų dalykų įvairovei, jų turiniui ir pateikimo būdui.

Betarpiškas

Vienas iš LCC pamatinių bruožų yra artimas bendravimas tarp studentų, dėstytojų ir darbuotojų. Tai ypač svarbu, kadangi studentų ugdymas vyksta bendruomenės ir betarpiškų santykių kontekste.

Amerikietiškas

LCC ypač išsiskiria tuo, kad Rytų Europoje adaptuoja Šiaurės Amerikos studijų modelį.

Filantropinis

Filantropija – tai neatskiriamas LCC tapatybės bruožas. Esame pasaulio piliečiai ir prisiimame atsakomybę kartu rūpintis tais, kuriems to labiausiai reikia.