Akademinis modelis

IMG_3956

Visi studentai privalo susipažinti su disciplinomis, kurios laikomos Artes Liberales (laisvųjų menų) išsilavinimo kertiniais akmeninis. Šie privalomieji kursai padeda studentui susivokti, ką reiškia būti geru žmogumi ir atsakingu piliečiu.

Privalomosios disciplinos siekia išugdyti 8 studentų kompetencijas. Kiekvienas LCC absolventas turėtų turėti šias kompetencijas:

  • kritinis mąstymas;
  • konfliktų valdymas;
  • gebėjimas mąstyti globaliai;
  • efektyvios komunikacijos įgūdžiai;
  • krikščioniškoji pasaulėžiūra;
  • tarnystė lyderiaujant;
  • žinios daugelyje disciplinų;
  • bendruomeniškumas.

Pirmaisiais mokslo metais studentai susipažįsta su Vakarų civilizacijos raida, jiems paaiškinama, kokią įtaką pasaulio istorijai padarė krikščionybė. Tuo pat metu dedami sėkmingo profesinio gyvenimo pamatai – be pagrindinės specializacijos studentai pažindinami su rašymo, verslumo, kompiuterinio raštingumo pagrindais. Vėlesniais studijų metais studentai mokomi integruoti šias žinias į savo pasirinktos specializacijos sritį. Jiems dėstomos tokios svarbios disciplinos kaip etika, konfliktologija, oratorika, retorika, tarptautinė ekonomika ir kiti dalykai, kurie padės studentams vystyti kritinį mąstymą ir kuriuos jie vėliau galės panaudoti visose būsimojo profesinio gyvenimo srityse.