Bakalauro studijos

Ketverių metų trukmės studijų programa suteikia studentams galimybę įsigilinti į daugelį mokomųjų dalykų prieš sutelkiant dėmesį į specializaciją. Pirmaisiais studijų metais studentai studijuoja anglų kalbos rašymo įgūdžius, įvadinius kompiuterijos, verslo, Vakarų civilizacijos istorijos, literatūros, algebros, sociologijos, bei psichologijos dalykus. Antraisiais studijų metais studentai pasirenka pagrindinę studijų kryptį, kurioje norėtų įgyti specialybę. Bakalauro laipsniui gauti studentai turi būti išklausę 43 mokomųjų dalykų programą. LCC tarptautiniame universitete galima rinktis iš šešių pagrindinių bakalauro studijų programų. Studentai taip pat gali rinktis gretutinę studijų programą iš kitų siūlomų mokomųjų dalykų. Norėdami daugiau sužinoti apie studijų programą, paspaukite atitinkamą nuorodą (anglų k.).

Studijų programos

Šiuo metu LCC siūlo šešias Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos pripažintas bakalauro laipsnį teikiančias studijų programas: Tarptautinio verslo administravimo, Anglų kalbos ir literatūros, Evangeliškosios teologijos, Psichologijos, Šiuolaikinės komunikacijos, Tarptautinių santykių ir vystymo studijų. Studijų programos trunka ketverius metus. Pirmaisiais metais visi studentai mokosi bendruosius dalykus: tiksliuosius mokslus, literatūrą, filosofiją, akademinio rašymo anglų kalba pagrindus, istoriją bei retoriką. Įgiję pagrindines žinias apie įvairias studijų sritis, studentai jau gali pagrįstai apsispręsti, kokią studijų programą jie norėtų pasirinkti.

Tarptautinio verslo administravimo programa studentus ruošia daugybei verslo veiklos sričių. Paskaitose studentai supažindinami su svarbiausiomis rinkodaros, vadybos, kompiuterijos, apskaitos bei ekonomikos sąvokomis. Praktinių užsiėmimų bei savarankiškų projektų metu jie įgyja patirties, kurios ieško darbdaviai. Verslo administravimo programa sudaryta taip, kad studentai susipažintų su globalaus ir vietinio verslo situacija bei galėtų skubiai reaguoti greitai besikeičiančioje aplinkoje.

Plačiau (EN)


Anglų kalbos ir literatūros programa leidžia studentams pasirinkti norimą studijų programos kryptį: mokymą, vertimą raštu ir žodžiu bei literatūrą. Kiekviena šių krypčių ruošia studentus dirbti ne tik pasirinktoje srityje, bet ir kitose veiklos srityse. Puikios anglų kalbos žinios, ypač geri žodinio bei rašytinio bendravimo įgūdžiai, kritinis mąstymas bei analitiniai įgūdžiai leidžia mūsų studentams, baigusiems anglų kalbos programą, taikyti savo žinias įvairiose veiklos srityse, pavyzdžiui, tarptautinių santykių, rinkodaros bei administravimo.

Plačiau (EN)


Psichologijos programa apima socialinius ir biologijos mokslus, kurie padeda studentams suprasti pagrindinius žmogaus elgesio procesus. Baigę šią programą, absolventai bus pasirengę tęsti mokslus klinikinių ar mokslinių tyrimų programose arba siekti karjeros įvairiose socialinių paslaugų srityse.

Plačiau (EN)


Evangeliškosios teologijos programa yra skirta studentams, kurie nori dirbti sielovadininko darbą arba savo būsimą profesiją sieja su išsamesniu Dievo, Biblijos ir pasaulio suvokimu. LCC tarptautinio universiteto evangeliškosios teologijos programa kartu su kitomis studijų programomis ruošia studentus įvairiai socialinei, bažnyčios ir misijų veiklai.

Plačiau (EN)


Šiuolaikinės komunikacijos bakalauro studijų programa siekia išugdyti kompetentingus, aukštos moralės komunikacijos specialistus, kurie sėkmingai taikys žodinės, rašytinės, vaizdinės raiškos priemones ir būdus, bendravimo, įtikinimo, derybų meno įgūdžius; pasitelkdami šiuolaikines, globalios aplinkos medijas ir technologijų sistemas jie gebės inicijuoti pokyčius viešojo ir nevalstybinio sektoriaus organizacijų veikloje.

Plačiau (EN)


Tarptautinių santykių ir vystymo studijų programa. Jos tikslas – rengti plačiai išsilavinusius, globaliai mąstančius, socialiai ir kultūriškai jautrius, etiškai ir pilietiškai atsakingus bei veiklius politikos mokslų bakalaurus. Studentai įgis teorinių žinių, reikalingų suprasti, paaiškinti, kritiškai analizuoti ir vertinti vietinės, nacionalinės ir tarptautinės reikšmės politinio gyvenimo reiškinius ir procesus, idėjas, įvairių institucijų ir organizacijų vaidmenis ir jų veiklą tarptautinio bendradarbiavimo, ypač vystymosi srityje. Siekiame ruošti absolventus, kurie sugebėtų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, sėkmingai valdyti praktinius vystymo projektus, prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimo ir jos įgyvendinimo. Stengsimės ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją, gebėjimą vertinti politinius įvykius bei vystymosi iššūkius pasauliniame kontekste kuriant tarptautinę mokymosi aplinką, užtikrinant kultūrinę ir kalbinę įvairovę universitete, teikiant tarpkultūrinės sąveikos studijas ir sudarant galimybę vieną studijų ar patirtinio mokymosi semestrą praleisti užsienyje.

Plačiau (EN)


Kitas unikalus LCC tarptautinio universiteto teikiamo išsilavinimo bruožas yra gretutinės studijų programos. Papildomai prie pagrindinės studijų programos studentai gali pasirinkti studijuoti šešis dalykus iš kitos studijų srities ir taip plėsti savo akiratį bei gilinti žinias. Šiuo metu LCC tarptautinis universitetas siūlo septynias gretutines studijų programas: verslo administravimo, anglų kalbos ir literatūros, evangeliškosios teologijos, sociologijos, psichologijos, lituanistinių studijų bei konfliktologijos. Studentai taip pat gali pasirinkti dvigubą specialybę, t. y. baigti dvi pagrindines universiteto siūlomas studijų programas.