Bakalauro programos

foto-59

LCC tarptautinis universitetas suteikia unikalų išsilavinimą. Artes Liberales (laisvųjų menų) akademinis modelis meta iššūkį ir skatina augti akademiškai ir individualiai. Jūs įgysite plačių žinių ir lavinsite intelektualius gabumus, kad būtumėte pasiruošę darbų ir karjerų įvairovei. Mūsų tikslas yra padėti mąstyti apie gyvenimą ir ateities sprendimus etiškai.

LCC tarptautinis universitetas siūlo 6 Bakalauro studijų programas:

Tarptautinio verslo administravimas

Ši studijų programa supažindins su šiandienos nuolat besikeičiančiu verslo ir ekonomikos pasauliu. Analizuosite dabartinę verslo aplinką, įgysite supratimą apie įvairias verslo sferas ir ugdysite gebėjimus dirbti skirtingose grupėse. Akademiniai kursai Jus mokys ne tik kaip būti verslo specialistu, bet ir kaip daryti etiškus sprendimus bei vertinti santykius.

Anglų kalba ir literatūra

Ši studijų programa leidžia Jums pasirinkti vieną iš trijų koncentracijų: anglų kalbos mokymas (TEIL), literatūra arba vertimas raštu ir žodžiu. Kad ir koks bebūtų Jūsų pasirinkimas, ši studijų programa padės įgyti geresnį literatūros kaip gyvenimo atspindžio supratimą, taip pat kalbos struktūros ir funkcijų supratimą ir ugdyti rašybos meistriškumą oficialiame ir neoficialiame bendravime.

Psichologija

Ši studijų programa padės ugdyti Jūsų supratimą apie žmogaus elgesį ir protinius procesus kasdieniame gyvenime ir darbe. Ši programa derina tiek socialinių, tiek biologijos mokslų perspektyvas, kurios padės Jums suprasti esminius žmogaus elgsenos procesus. Šios studijos paruoš Jus tolimesniam tobulėjimui klinikinėse ar mokslinėse programose arba siekti karjeros įvairiose socialinių tarnybų srityse.

Evangeliškoji teologija

Ši studijų programa suteikia galimybes pagilinti žinias apie Dievą, bibliją ir pasaulį. Taip pat būsite paruošti krikščioniškajai tarnystei ir vadovavimui įvairiose aplinkose. Ši programa apima biblijos mokymą, bažnyčios gyvenimą ir dvasininkiją, istorinį ir filosofinį bažnyčios vystimąsi ir praktinį pritaikymą. Kritinio mąstymo ir rašybos gabumų ugdymas, reikalingas teologijos studijoms, ves Jus į skirtingas profesijas greitai besikeičiančioje visuomenėje.

Šiuolaikinė komunikacija

Ši studijų programa siekia išugdyti kompetentingus, aukštos moralės komunikacijos specialistus, kurie sėkmingai taikys žodinės, rašytinės, vaizdinės raiškos priemones ir būdus, bendravimo, įtikinimo, derybų meno įgūdžius; pasitelkdami šiuolaikines, globalios aplinkos medijas ir technologijų sistemas jie gebės inicijuoti pokyčius viešojo ir nevalstybinio sektoriaus organizacijų veikloje.

Tarptautinių santykių ir vystymo studijos

Šios studijų programos tikslas – rengti plačiai išsilavinusius, globaliai mąstančius, socialiai ir kultūriškai jautrius, etiškai ir pilietiškai atsakingus bei veiklius politikos mokslų bakalaurus. Studentai įgis teorinių žinių, reikalingų suprasti, paaiškinti, kritiškai analizuoti ir vertinti vietinės, nacionalinės ir tarptautinės reikšmės politinio gyvenimo reiškinius ir procesus, idėjas, įvairių institucijų ir organizacijų vaidmenis ir jų veiklą tarptautinio bendradarbiavimo, ypač vystymosi srityje. Siekiame ruošti absolventus, kurie sugebėtų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, sėkmingai valdyti praktinius vystymo projektus, prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimo ir jos įgyvendinimo. Stengsimės ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją, gebėjimą vertinti politinius įvykius bei vystymosi iššūkius pasauliniame kontekste kuriant tarptautinę mokymosi aplinką, užtikrinant kultūrinę ir kalbinę įvairovę universitete, teikiant tarpkultūrinės sąveikos studijas ir sudarant galimybę vieną studijų ar patirtinio mokymosi semestrą praleisti užsienyje.

Gretutinės studijos

Greta pagrindinių studijų programų Jūs taip pat turėsite progą pasirinkti vieną iš gretutinių studijų programų, kuri pagilins Jūsų žinias ir paruoš iššūkiams, laukiantiems kasdieniame gyvenime ir darbo aplinkoje.

Gretutinės studijų programos, siūlomos LCC tarptautiniame universitete yra šios:

  • Tarptautinio verslo administravimas
  • Anglų kalba ir literatūra
  • Evangeliškoji teologija
  • Psichologija
  • Sociologija
  • Konfliktologija
  • Lituanistinės studijos